30 Haziran 2016 Perşembe

Kahrolsun Mezhepçi Terör ve Polis Devleti!

Kahrolsun Mezhepçi Terör ve Polis Devleti!İstanbul Atatürk Havalimanına 28.06.2016 tarihinde Işid isimli islamcı-faşist barbar çeteleri tarafından apaçık ve gözüdönmüş bir katliam gerçekleştirildi. Bugün bu katliamın son rakamlarına göre yaşamını yitirenlerin sayısı 42'ye yaralı insanlarımızın sayısı ise 250 ye yükseldi. Barbarlıkta ve vahşette emperyalist efendilerinin ve egemen güçlerin gözüne girmekte sınır tanımayan bu vahşi örgütün katliam halkasının ne ilk ne de son eylemi olacağı apaçık görülmekte.

Ortadoğu'yu bir ateş çemberine çeviren dev emperyalist güçler ve onların yerel ayakları Suriye'de, Irak'ta ve Yemen'de hergün yoksul emekçi insanların evlerine ateşler düşürüp canlarını vahşet tablolarıyla almaktan geri durmuyorlar. Özellikle yükselen "Arap Baharı"nın devrimci coşkusunu kendi lehlerine döndürmek için emperyalist güçler ve yerel işbirlikçileri mezhepçi çatışmaları körüklemekten geri durmuyorlar ve karşımızda esasen her din ve mezhepten ezen-sömürgeci güçlerin bu mücadelesinde sınır tanımayan bir barbarlık da beraberinde eşlik etmiş oluyor.

Akp-Erdoğan kliğinde ifadesini bulan Sermaye diktatörlüğünün özellikle Suriye minvalinde bu mezhepçi terörün ve vehşetin açık bir suç ortağı ve destekçisi olduğu ortadayken gelinen noktada yeniden "mazlumu" oynamaya çalışmaları esasen yaşanan saldırıların da esas faillerinin ve emir verenlerinin kimler olabileceğini gözler önüne apaçık bir şekilde koymaktadır.

Bu saldırının ardından zaten giderek baskısını artttıran ve otoriterleşen Erdoğancı Diktatörlüğün yeni güvenlik politikalarına döneceği ve baskının doruğunu giderek arttıracağı apaçık bir gerçeklik olarak karşımıza çıkmaktadır.

Erdoğan diktatörlüğü bu saldırının esas failidir ve bu saldırıyı sömürerek kendi diktatörlüğünü güçlendirmeye, giderek ülkeyi tam anlamıyla açık bir polis devletine dönüştürmeye, Kürdistan'da her geçen gün artan yoksul ezilen kardeşlerimize yepyeni katliamlarını meşrulaştırmaya ve bütün demokratik haklarımızın ellerimizden alınmasını sağlayan bir saldırıyı beraberinde getirecektir. Bütün bu saldırılarla yepyeni bir korku dalgası yaratı bizleri sindirmek istedikleri çok açıktır.

Bütün bu saldırıları durdurmanın yolu bellidir. Korkacağız belki ama Diktatörküğe karşı haklarımız için mücadele etmekten yaşamımız ve geleceğimiz için sokaklara çıkmaktan geri durmayacağız. Yepyeni bir "haziran" rüzgarını daha örgütlü ve birleşik biçimde sokak sokak, fabrika fabrika, ev ev, komitelerimizle eylem birliklerimizle, direniş platformlarımızla, işçi inisiyatiflerimizle sokakları fethedip işçi sınıfının iktidarı ile taçlanmış özgür bir ülkeyi komünist bir dünyaya büyüyen dev bir özgürlük selini büyüteceğiz. 

- AKP-Erdoğan istifa!

- Komitelerde Örgütlen mücadele et

- Sermaye dikatatörlüğünü yenmek için Devrimci cephede birleşelim

- Devrim için Devrimci Parti

- Yeni devrimci bir dünya partisini inşa edelim Sömürücülerin iktidarını yıkalım!

- Komünist Bir Dünya Kuracağız!RCIT (Devrimci Komünist Uluslararası Eğilim)
www.thecommunists.net

Dördüncü Blok


15 Haziran 2016 Çarşamba

FRANSA: EL KHOMRİ YASASINA HAYIR!

FRANSA: EL KHOMRİ YASASINA HAYIR!

Holland Hükümetine karşı süresiz Genel Grev! İşçilerin ve ezilenlerin Eylem komitelerini ve öz savunma birimlerini inşa edelim!

El Khomri yasasına karşı mücadelede Gençlik işçi sınıfı ile tam bir dayanışma içindedir. Bu yeni kanun, geçerse, haftada 60 saat, günde 12 saat ve “istisnai durumlarda” çalışmak zorunlu olacaktır. yıllık izin, ücretli izin ve diğer işçi hakları da doğrudan tehlike altında bulunmaktadır.
 

El Khomri'nin yeni kanunu işçilerin aleyhine “patronların hukuku”nu dayatmaktadır. Bu işçi haklarına karşı derin bir saldırıdır. istihdam yaratacağı iddiası doğru değildir, ancak otomatik olarak işsiz arkadaşlarının konumunu kullanarak mevcut çalışanların aleyhine bir konumlanış yaratacaktır. Ki bu ülkede işsizlik oranı yüzde10'dur!
 

İşçiler ve gençlerin 170'den fazla şehirde bir milyondan fazla katılımcı ile, süresiz grev, petrol rafinerileri idareleri, okulların işgali, ile çeşitli ulusal seferberlikleri bu yasayla mücadele konusundaki kararlılıklarını göstermektedir ve meydanlar, militan gösteriler, vb. sendikalar, başta CGT, göçmen ve gençlik örgütleri ile birlikte mücadele ön plandadır.
 

Zorla bastırılma ihtimallerini de unutmamak gerekmektedir. Yani işçi taşıma ve stratejik şirketlerin blok halinde sonbaharda altı hafta süre genel grevi 1995ten bu yana Fransa'da sınıf mücadelesinin büyük ifadesidir, öğrencilerin okullarını işgal polis tarafından, belgesiz göçmenler ve başarılı işgal onların çalışma durumuna ayarlanmasını gerektiren emek Genel Müdürlüğü vb Paris'te,
 

El Khomrī emek kanunu bir kez daha Hollande sosyal-demokrat gerici hükümetinin anti-sosyal karakterini derinden ortaya koymaktadır. Bu hükümet Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nin işgalinden, Suriye bombardımanına Fransa'ya gelen işçiler, gençlerin göçmen düşmanlığının körüklenmesi için her şeyi yapmış, Müslüman karşıtı yasaları uygulamış, derinden anti-demokratik "olağanüstü hal" durumunu uygulamış ve şimdi patronların kanunu demek olan yeni yasayı geçirmeye çalışıyor.
 
Irkçı ve gerici Milliyetçi cephenin her zaman güçlü olması şaşırtıcı değildir. Sosyal Demokratların sol kanadının barizbir biçimde kapitülasyonlara göz yumması ve reformist Sol Cephe'nin, emperyalist saldırganlığı için devlete verdiği desteğin sonuçları Holland hükümetinin kemer sıkma politikalarını, ırkçı ve otoriter ideolojinin güçlenmesine meşruiyet verdi ve bu durum onları kaçınılmaz olarak güçlendirmektedir.
 

Avrupa'nın yalnızca Nato bombaları, dikenli teller, ırkçılık ve kemer sıkma politikaları olmadığı gösterilmek zorundadır - El Khomrī yasasına karşı kitle hareketinin, militan grev, ablukalar ve işgallerle başka bir Avrupa için mücadelede kitlelerin istekli olduğunu göstermektedir. İhtiyacımız olan İşçilerin ve ezilenlerin beraberce inşa edecekleri bir Avrupa Birleşik Sosyalist Devletidir. Ama böyle bir Avrupa'nın Solun bir kısmı, stalinistler ve reformistler tarafından Avrupa Birliği emperyalizmine karşı direnişten anladıkları sadece milliyetçilik oluyor.

Ayrıca, Fransa'da büyüyen bu hareketin Fransız emperyalistlerinin 2015 sonbaharından bu yana Avrupa çapında da yaygınlaşan Olağanüstü hal devleti,“ için Paris'teki gerici saldırıyı kullandığı” ve göçmen ve mültecilere karşı saldırılar, islamofobi ve demokratik hakların kısıtlanması ile devam eden karşı-devrimci saldırılarına ve özellikle Ortadoğu ve Kuzey Afrika'da yoğunlaştırdığı sömürge savaşlarına bir darbe oluşturacaktır.
Fransa'da bugün yaşanan kitle mücadelesi Avrupa'daki durumu değiştirme potansiyeline sahiptir- tek bir şartla Avrupa'nın geri kalanındaki işçi ve ezilenlerin Fransa'daki sınıf kardeşlerini yalnız bırakmamaları şartıyla. Bizler bu mücadelenin önlemini anlamak zorundayız, çünkü yalnızca kitlelerin gerçek bir işçi sınıfı alternatifi inşa edildiği zaman aşırı sağcı ırkçı yükseliş de durdurulmuş olacaktır. Özellikle Fransa'da işçi sınıfının kemer sıkma politikalarına saldırılara karşı mücadelesi işçi ve göçmen haklarının ortak bir programı ile birleştirilmelidir. Bizler bu doğrultuda Avrupa'nın geri kalanındaki sendikaları bu doğrultuda mücadeleye çağırıyoruz. Bu yürünecek bir yoldur!


İhtiyaç duyulan şey, sadece kapitalizmin sonuçlarına karşı değil, sistemin kendisine karşı devrimci sınıf partisinin öncülüğünde Fransa'da tüm ezilen insanların mücadelesini birleştirecek yeni bir stratejidir. Devrimci Fransa gençliği, genel olarak okullarda ve üniversitelerde, Müslümanlar ve göçmenlerin, farklı işçilerin mücadelelerini birleştirmeye çalışmalısınız. Aslında, biz içgüdüsel olarak işçiler tarafından yapılan ve ezilenlerle beraber bazı önemli ortak eylemler gördük!
Işçiler, gençler ve göçmenler fabrikalar, okullar, mahalleler, işyerleri, limanlar ve rafineriler kitlesel toplantılar için bu hareketi kullanmak da önemlidir. Bu toplantıları ülke genelinde demokratik hareketi organize edebilecek eylem komitelerini ve seçilmiş temsilcilerini oluşturmanız gerekir. Zenginlerin ırkçı bekçilerine karşı da özsavunma için komisyonlar oluşturulmalıdır. Kitlesel toplantılarda polisin gerçekleştirmek istediği saldırılara karşı hareket savunulmalıdır.

El Khomrī yasası kaldırılsın!
Hükümet Yasayı Geri Çekene Kadar Süresiz Genel Grev!
Okullarda Fabrika ve İşletmelerde Eylem Komitelerini Kurun.

Bürokrasiye karşı sendikalarda bir taban hareketi için polis şiddetine karşı hareket! Savunmak için işçilerin, gençlerin ve göçmenlerin öz-savunma birimleri oluşturun!

Olağanüstü Hal Rejimi Kahrolsun! Beşinci Cumhuriyet'in Bonapartist Anayasası Aşağı!

İşsizliği sona erdirecek ve işçilerin ve yoksulların çıkarlarını gözetecek bir kamu planı. Sadece finansmanının zenginler tarafından ödeneceği ve İşçi sınıfının tam bir denetiminin sağlanacağı bir plan!

İşçilerin, göçmenlerin ve gençlerin kitle meclislerine dayanan bir işçi hükümeti için ileri! Sadece böyle bir hükümet zenginlerin değil bizim sınıfımıza hizmet edebilir.

Irkçılık ve kapitalizme karşı mücadelede gerçekten Devrimci bir işçi partisini inşa edelim!
* Yeni bir devrimci Beşinci Enternasyonal İçin İleri!


Uluslararası Sekreterya CCRI (Devrimci Komünist Enternasyonal Eğilim)


www.thecommunists.net

Avrupada sınıf mücadelesinin bizim tarafımızdan analizi için biz CCRI, diğerlerinin yanı sıra, aşağıdaki belgeleri okuyuculara tavsiye eder:
* Büyüyen istikrarsızlık ve Avrupa Birliği'nin militarizasyonu. Paris, 12.08.2015 terörist saldırı sonrasında Avrupa'da açtı yeni siyasi aşamasında devrimcilerin görevleri,http://www.thecommunists.net/worldwide/europe/militarism-in-eu/
* İngiltere: Cameron hükümetini devirmek için genel grev! Bir işçi hükümeti için! Kurucu Meclis! yakından gerçek anlaşma ile bağlı bozuk Parlamentosunu, Fight! Halkları ve eylem komiteleri Yapı Meclisleri tüm ülke çapında mücadele organize etmek! 2016/04/14, http://www.thecommunists.net/worldwide/europe/bring-down-cameron/
genel seçimden sonra İrlanda'da * Kriz ve sınıf mücadelesi, 2016/03/22, http://www.thecommunists.net/worldwide/europe/elections-ireland/
* Yunan seçimleri SYRIZA Reformer için zafer sonuçlanır. merkezi görevi şimdi yaklaşan savaşlar hazırlanmak ve devrimci bir programla yeni bir işçi partisi taklit etmektir! 2015/09/22,http://www.thecommunists.net/worldwide/europe/syriza-victory/
* Mülteciler Avrupa kapılarını aç! İşçi ve Viva Uluslararası Dayanışma kötü! Emperyalizm kale AB ile aşağı! İşçiler ve Köylüler Cumhuriyetler inşa etmek için Arap devriminin Sonraki! 2015/09/15,http://www.thecommunists.net/worldwide/europe/refugees-are-welcome/
* Emperyalist dünya ekonomisi ve siyasetinde derinleşen krizin ışığında Sınıf Mücadelesi için Beklentiler.Daha sonra, dünya durumunu ve görünümünü son önemli gelişmeler Üzerine Tezler (Ocak 2015),http://www.thecommunists.net/theory/world-situation-january-2015/
* İslam-Daesh Devlet terörü emperyalist korku sonucudur! Biz Avrupa'daki Müslüman insanlara karşı Acil ve baskı herhangi bir devlete karşı var!Http://www.thecommunists.net/home/portugu%C3%AAs/terror-bruxelas/
* Paris'te Terörist Saldırısı Ortadoğu'daki emperyalist terörün sonucudur Http://www.thecommunists.net/home/portugu%C3%AAs/terror-em-paris/

Mülteciler İçin Avrupa'nın Sınırları Açılsın! Arap Devrimleri İle Dayanışmaya!

Mülteciler İçin Avrupa'nın Sınırları Açılsın! Arap Devrimleri İle Dayanışmaya!
20 Haziran Dünya Mülteciler Günü İle İlgili Uluslararası Eylem Günü için Ortak Çağrı 

- Biz, imzacı örgütler, 20 Haziran'da Dünya Mülteciler Günü Dolayısıyla Uluslararası ortak bir eylem için biraraya geliyoruz. Birlikte acımasız diktatörlükler, çok uluslu şirketler ve Büyük Güçler saldırılarının yıkıcı sonuçları sonucunda yurtlarını terk etmek zorunda olan mülteciler ile koşulsuz dayanışmamızı ifade ediyoruz:

* Avrupa'da şovenizme ve militarizme karşı mücadeleye! 
Mültecilere sınırları açın! Fransa'da olağanüstü hali kaldırın! Avrupa sokaklarında militarist orduların yeri yok! İslamofobik ırkçılığa karşı Müslüman göçmenleri savun!  Filistin'le dayanışma yanlısı aktivistlerin suçlamaları kaldırılsın! Sokaklardan ırkçı ve faşist güçleri süpürecek işçi ve göçmenlerin hareketlerinin ve kitle örgütlerinin birleşik cephesi için ileri!

Göçmenler için eşit haklar! 
Eşit ücret ve tam vatandaşlık hakları! Eğitim ve kamu yönetiminde göçmenler ve ulusal azınlık dilleri için tam eşitlik! Tüm mülteciler ve tüm işsiz yerli işçiler için iş ile bir kamu işleri programı! Yerli işçiler ve göçmenler -ortak düşmana karşı birlikte mücadeleye: ABD, AB ve Rusya ile Orta Doğu ve Afrika'daki egemen sınıf diktatörlükleri !

Aynı şekilde Arap Devrimi ile dayanışmamızı ifade:

Kahrolsun Suriye, Mısır, Irak, Körfez monarşileri yanı sıra Tunus gerici rejimleri! Yabancı ve yerli düşmanlara karşı Arap Devrimini savun! Suudi Saldırganlık karşı Yemen halkının haklı mücadelesini savun! İsrail emperyalist Irkçı Rejimini Parçala- Filistin Direnişinin Zaferi için İleri! Kürt halkının Kendi Kaderini Tayin hakkı için ileri! Kahrolsun Gerici Daesh!

*Afganistan, Irak, Suriye, Yemen, Libya, Mali, ve Somali'de emperyalist saldırı ve savaşlara Son!: Emperyalist NATO ve Rus güçleri ve yerel müttefiklerinin yenilgisi için! Biz emperyalist işgalcilere karşı mücadele edenlerin tarafındayız, ama milliyetçi ya da İslamcı güçlere hiçbir siyasi destek yok!

Biz proleter devrimcilerin, Sosyalist Devrimin yeni bir Dünya Partisi inşa etme mücadelesini acil bir ihtiyaç olarak gören ve bu mücadeleyi güçlendirmek için, birleşmek için, inşa yolunda atılmış bir adım olarak bu ortak uluslararası kampanyayı örgütleyelim.


Devrimci Komünist Uluslararası Eğilim, 


28 Mayıs 2016 Cumartesi

Mülteci Hakları'nı Savunalım! Arap Devrimi destekleyelim! AB şovenizmini ve Emperyalizmi yenin! Tüm Devrimci Kuruluşları ve Eylemcilere Uluslararası Dayanışma Kampanyası için bir açık mektup

Mülteci Hakları'nı Savunalım! Arap Devrimi destekleyelim!
AB şovenizmini ve Emperyalizmi yenin!
Tüm Devrimci Kuruluşları ve Eylemcilere Uluslararası Dayanışma Kampanyası için bir açık mektup
Devrimci Komünist Uluslararası Eğilim (RCIT) tarafından yayınlanan, 2016/05/22, www.thecommunists.net
Yoldaşlar, Kardeşlerim!
* Suriye, Mısır, Körfez monarşileri yanı sıra Tunus gerici rejimleri Kahrolsun! Yabancı ve yerli düşmanlara karşı Arap Devrimini savun! Suudi Saldırganlık karşı Yemen'i savun! İsrail emperyalist Apartheid devletini yıkın- Filistin'de Direniş ve Zafer!
* Devam eden Suriye Devrimi ile Uluslararası dayanışma! Bütün Baas devlet aygıtı çökerttiğini kadar mücadeleyi devam! Rusya ve NATO askeri müdahaleler ile aşağı! Büyük Güçler tarafından herhangi müzakere yerleşim yok! Ulusal kendi kaderini tayin etme Kürt halkının hakkı için! Gerici Daesh Kahrolsun!
* Afganistan, Irak, Suriye, Yemen, Libya, Mali, ve Somali'de emperyalist saldırı ve savaşlara son verelim: Emperyalist NATO ve Rus güçleri ve yerel müttefiklerini yenin! Bizler emperyalist işgalcilere karşı olanların tarafındayız, ama milliyetçi ya da İslamcı güçlere hiçbir siyasi destek vermiyoruz!
*Avrupa'da şovenizme ve militarizme karşı mücadele! mültecilere sınırları açın! Fransa'da olağanüstü hali kaldırın! Avrupa sokaklarında ulusal orduların Olağanüstü rejimine hayır! İslamofobik ırkçılığa karşı Müslüman göçmenleri savun! Filistin'le dayanışma yanlısı aktivistlerin suçlanmasına hayır! Sokaklardan ırkçı ve faşist güçleri sürecek işçi ve göçmen hareketlerinin ve kitle örgütlerinin birleşik cephesi!
* Göçmenler için eşit haklar! Eşit ücret ve tam vatandaşlık hakları! Eğitim ve kamu yönetiminde göçmenler ve ulusal azınlık dilleri için Eşitlik! Tüm mülteciler ve tüm işsiz yerli işçiler için iş ile bir kamu işleri programı için! Yerli işçiler ve göçmenler AB ve Rusya ile Orta Doğu ve Afrika'daki diktatörlükler egemen sınıflara karşı - birlikte ortak düşmana karşı mücadele: !
devrimciler, işçi sınıfının örgütleri ve kitle örgütleri içinde ezilenler için acil mücadele etmelidir.Bu talepler için mücadeleye sevketmek ve baskı yapmak amacıyla reformcu nitelik taşıyanlar içinde dahi mücadele edilmelidir
Doğal olarak, Marksistler olarak, kapitalist rejimlerin devrimci bir ayaklanma ile devrilmesi için, işçi ve köylü cumhuriyetlerin kurulması için, mücadele eden güçleri sosyalist bir bakış açısıyla odaklanmış bir program birleştirir.
Bu devrimci pozisyonları ve bakış açılarını temel hatlarıyla kabul ediyorsanız, beraberce tartışmak ve böyle bir kampanya başlatmak için nasıl birlikte karar alabileceğimizi somutlamak için çağrıda bulunuyoruz. Örneğin, 20 Haziran'da Dünya Mülteciler Günü eylem uluslararası bir gün için mükemmel bir fırsat olabilir.
İletişim için: www.thecommunists.net

Şerh Notumuz: Dördüncü Blok olarak özellikle "Suriye Devrimi" kavramsallaştırmasına katılmadığımızı, buradaki esas tutumumuzun Anti-emperyalist birleşik cephe oluşturduğunu, özellikle "suriye muhalefeti" denilen unsurların esasen emperyalist güçlerin paralı askerleri olduğunu bu anlamıyla yaşanan gelişmelerde tarafımızın emperyalizme karşı mücadele edenler olduğunu vurgulamak isteriz. Dördüncü Blok

orjinal metin: http://www.thecommunists.net/rcit/open-letter-refugees-arab-revolution/7 Mayıs 2016 Cumartesi

71 DEVRİMCİLİĞİNDEN ÖĞRENMELİ, DEVRİMCİ CEPHEYİ İNŞA ETMELİYİZ!

71 DEVRİMCİLİĞİNDEN ÖĞRENMELİ, DEVRİMCİ CEPHEYİ İNŞA ETMELİYİZ!
71 Devrimciliği'nin biz komünist devrimciler için gerisine düşülemeyecek temel ayrım noktaları bulunmakta. Bu anlamıyla Uluslararası komünist hareketin tarihsel mirasının devrimci zeminlerde yeniden üretilmesi iddiasını taşıyacak her özneleşme, 71 devrimciliğinin gerisine düşülemeyecek temel kalkış noktalarını somutlamak ve savunmak zorundadır.
Özellikle kalkınmacılığın ve resmi Kp'ler üzerinden şekillenen dış büro siyasetçiliğinin yaşadığımız coğrafyaya bulaştırdığı esas siyasal zemin liberal-kalkınmacı reformist anlayış olmuştur. Tip'in kuruluşu bir ileri adım ifade ederken öbür taraftan aynı Tip'in "sosyalist devrim" adı altında esasen parlamenter-evrimci bir "mücadele" anlayışını benimsemesi, o zamanlar adı var kendi yok "TKP" nin sosyal demokrasiye yamanma çabaları ve Ulusal Demokratik Cephe denilen reformist düzen içi bloklaşmayı savunusu yaşadığımız topraklarda reformizmin ideolojik hazırlıklılığını ve özellikle SSCB tekelini elinde bulundurma avantajını etkili kullandığı gerçekliğini karşımıza çıkarmaktaydı.
İşte yaşanılan bu parlamentarist-reformist bloklaşmaya yetersiz ama etkili bir tepkinin ifadesi olarak ortaya çıkan 71 Devrimciliği, oportünist cephenin "goşizm" söylemleri ile bastırmaya çalışsa dahi yaşadığımız topraklardaki sahip çıkılması gereken geleneğe de işaret etmektedir.
Aynı 71 devrimciliğinin 15-16 Haziran'daki etkisi, Kızıldere'de yazdığı devrimci dayanışma ve teslim olmama ruhu, toplamda 71 devrimciliğinin devrimci örgütte, devrimci siyasette ısrarı ve 71 devrimciliğinin devrimci doruğu olan İbrahim Kaypakkaya'nın politik olarak sınıf zemininde ve komünist perspektifle örülü çizgisi bugünde gerisine düşülemeyecek eşiği işaret ediyor.
Şimdi görev Kürdistan'da yaşanan gelişmelere ve yükselen faşizme karşı 71 devrimciliğinin cürretini kuşanan bir mücadele hattını inşa etmekten geçiyor.
Devrim için düşenler kavgamızda yaşıyor
Devrimciler ölür devrimler sürer,
Devrim için devrimci parti

3 Mayıs 2016 Salı

ŞİMDİDEN SONRA NE YAPMALI?

ŞİMDİDEN SONRA NE YAPMALI?

Her yanından gemi azıya almış bir dizginden boşalış halini alan bir atmosfer sarmalamakta yaşadığımız coğrafyayı, kaba bir benzetmeyle İttihat terakki kadrolarının muhafazakar versiyonu olan Akp iktidarının üstelik toplumsal kesimlerin çok yüksek kesimlerinin doğrudan ya da dolaylı desteğini etrafına topladığı bir çılgınlıkla emperyalist yayılmacılık hülyalarına kapılmış bu durumun kendisi içeride de dizginden boşalmış bir baskı ve tedhiş dönemini beraberinde getirmiş bulunmakta.

Geçtiğimiz İki gün üstüste haftalardır konuşulagelen “dokunulmazlık” tartışmalarının burjuva parlamentosu içerisinde dahi şiddetle uygulamaya sokulmaya çalışıldığı, gürültüye getirilen bir linç kültürünün eşlik ettiği pratik ile beraber komisyonlarda HDP dışındaki diğer burjuva partilerinin (AKP, CHP, MHP) doğrudan desteği ile özellikle kürt ulusal sorunundaki tutumlarından dolayı HDP milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılıp, yargılanmalarının önünü açacak yasa komisyondan geçip parlamento gündemine getirilmiş bulundu.

Yaşanan bu gelişmeler üzerine HDPli parlamenterlerin parlamentoyu ve komisyonu terk etmeleri ve çıkarken de “Çerxa Şoreşe” marşını okumaları pratik anlamda olumlu bir gelişme olmakla birlikte yaşanacak gelişmeler ile birlikte bu tutumun sürekliliğinin sağlanıp sağlanmayacağını beklemek ve görmek gerekiyor. Elbette yaşanan beklemenin kendisi komünist devrimcilerin bu sürecin izleyicisi olması gerektiği anlamına gelmemekte, komünist devrimciler kendi gündemlerinde ve yaşanan gelişmelere karşı tüm ezilenler cephesinin öznelerinin ortak hareketinin inşası için çalışmaya devam edecekler, etmek zorundadırlar da. Ancak bu çalışmayı yaparken HDP'nin bir burjuva partisi olduğu gerçeğini bir an akıldan çıkarmadan...

Özellikle komisyonlarda yaşananlar TC sermaye diktatörlüğünün sabıkalı geçmişinin hiç de “geçmiş”te kalmadığını göstermiş Kürt ve Ermeni parlamenterlere karşı ulusal kimlikleri dolayımıyla linç çabaları gözler önünde cereyan etmiştir.

Burjuva parlamentolarının niteliğine ve proleter devrimciler için anlam ve taşıdıklarına dair uzun uzun değerlendirmeler yapmaya gerek yok. Zira “domuz ahırı” değerlendirmesinin kendisinin pratikte doğrulanmasını son bir kaç gündür görmekteydik. Esas olarak buralar üzerinden yanılsamalar yaratanların hala kürdistanda ateşle sınanarak savaşan ve kendine feda eden gençliğin ve yoksul halkların düşlerini, bağımsız kürdistan özlemlerini hala burjuva siyasal gündeme ve onun “ılımlı” unsurlarına yaslanarak çözmeye çabalamaları ve kendileri tabir caizse “kovulmuş” olmalarına rağmen akıllarının hala burjuva parlamentosunda olduğu gerçekliği karşımıza çıkmaktadır.

Kürdistan'ın hiçbir yasa hukuk, ve insanlık dinlenmeden yıkıldığı, gencecik canların katledildiği, yoksul insanların evleriden edildiği yeni bir adıkonmamış “tehcir”in pratikte uygulandığı gerçeklikte, parlamentonun tamamen işlevsizleştiği ve özellikle Erdoğan'ın bonapartist-faşist diktatörlüğünün kurumsallaşma aracından öteye bir işlev taşımadığı gerçeklikte insanlarla alay edercesine çözüm adresini parlamento olarak gösteren liberal-reformist baylarımız gelinen noktada hayalkırıklıklarını gizlemek istermişçesine mağrur pozlarına bürünmeleri Kürt halkının makus talihine uygulanmış traji-komik bir hamleden başkaca Bir şey değildir.

Oysa bu halk benzer görüntüyü en dramatik hali ile 94 yılında DEP milletvekillerinin yaka-paça götürülmesi ve yıllarca zindanlarda çürütülmesi sürecinde yaşamışlardı. Ardından koskoca bir geceyarısı kürt halkının mücadelesini ve hedeflerini sarmalamıştı.

İşte bu sebepledir ki kürt halkının çözümünün yolu Sömürgeci egemen parlamentonun zeminlerinde burjuvazinin demokrasi ihsanı ya da “çözüm” arayışlarının peşine düşmekten çok kendi özgüçlerini merkez alan ve yaşadığımız topraklardaki işçi-emekçiler ve ezilenlerle ortak bir bloklaşmaktan geçmektedir.

TEK KURTULUŞ KÜRT HALKININ, İŞÇİ-EMEKÇİLERİN VE EZİLENLERİN BİRLEŞİK CEPHESİNDEDİR!


Sermayenin yeni tipte ve özgün br dikatatörlüğünü inşa eden Erdoğan- AKP, esas güçlü ayağını devletin ve burjuvazinin bütün ideolojik aygıtlarını iyi kullanabilmesi ve yarattığı suni gündemler üzerinden kendi cephesini konsolide edebilmesi ve karşıtlarının ortak hareketinin önünü kesebilmesine borçlu. Gezi, “Çözüm” Süreci, Kürt Sorunu, Savaş Olasılıkları, Göçmen Sorunu, Özelleştirmeler ve İşçi sınıfına karşı uyguladığı hak gaspları vb. Pek çok gündemden sağsalim çıkabilmesini sağlayan esas etmen bütün bu sorunlarda ezilenlerin lehine tutum ve talepleri somutlaştırabilecek bir bloklaşmanın ve cepheleşmenin yaratılamamış olduğu gerçekliği karşımıza çıkmaktadır.

Oysa yaşamlarımızı cehenneme çevirecek bütün bu uygulamaların tamamı AKP'nin de esas tabanını oluşturan milyonlarca işçi-emekçinin yaşamlarını da benzer şekilde etkileyecekken özellikle suni kutuplaştırmaların cenderesinden çıkamayan ve birleşik mücadele kültüründen uzak toplumsal muhalefet güçlerinin böyle bir odaklaşmanın yaratılmasına dönük pratik bir tutumdan imtina etmeleri geniş kitlelerinin AKP etrafında konsolide olmasının devam etmesini ve bu etkinin parçalanmasının giderek zorlaşmasını beraberinde getirmektedir.

Oysa hergün Kilis'e düşen roketler birer birer can alırken bunun esas sorumlusunu teşhir edebilecek bir güçlü ses, bombalarla yokedilmeye çalışılan toplumsal muhalefetin, evleri başlarına yıkılan ve en gencecik canlarını toprağa veren kürt halkının, AKP tabanını oluşturan milyonlarca emekçi ile buluşabilmesini sağlayacak ve egemen-sömürücülerin planlarını silip süpürecek bir fırtınayı büyütecek önemli bir adım olabilirdi.

Ya da işçi sınıfının hayatını cehenneme çevirecek ve işgüvencesini mazide kalmış bir hayal haline getirecek "kiralık işçi" uygulaması ve bu uygulamanın sonucu olarak taşeronun bir bütün olarak emek sektörlerinin tamamında örgütsüzlüğü de beraberinde getireceği apaçık ortada iken buna karşı somut bir bloklaşmanın örülememiş olması gerçekliğini ne anlatabilir ki.

Kürt illeri yakılıp yıkılırken, katledilirken insanlar bunlara karşı "insani" duyarlılıklarla bile ses çıkarılamamış ve güçlü bir tepki ortaya konulamamışken "laiklik" baladına sığınan ve bu uğurda sokaklara dökülen bazı özneleşmelerin "sol" adına politik samimiyetlerine nasıl güvenilebilir ki.

Evet, işte bu yüzden sorun büyük ve bu ayrıksılığı parçalayacak bir odaklaşma şart. Çünkü gelinen noktada bombalarla dizayn edilen ülke gerçekliğinde ses çıkarmanın ya da toplumla buluşabilmenin koşulları tamamen ortadan kalkmış olacak.


Bütün ezilen ve sömürülen kesimlerin taleplerini ortaklaştırıp, böyle bir mücadelede odaklaşmaya hizmet edecek bir bloklaşma-cepheleşme, yaşanan karanlık tablonun da parçalanmasına hizmet edecek, sandık söyleminin arkasına sığınan Erdoğancı AKP diktatörlüğünün sokaktan silinip süpürülmesi olasılığının da bir düş değil gerçek olabileceğini gösterecektir. İşte o zaman yaşadığımız topraklar yeni bir Haziran rüzgarıyla, ama bu sefer diğer ikisinden farklı olarak zaferle sonuçlanan bir fırtınayla "işçi tulumu giymiş hürriyet"i bu topraklara getirmiş olacaktır.
Birleşik İşçi Cephesi İçin İleri
Kahrolsun Ücretli Kölelik Düzeni

Kürt Halkına Özgürlük Savaşan İşçilerle Gelecek!

1 Mayıs 2016 Pazar

DEVRİMCİ 1 MAYIS RUHUNU YAŞATMAK İÇİN TAKSİM İRADESİNİ GÖSTERENLERİN YANINDAYDIK!


DEVRİMCİ 1 MAYIS RUHUNU YAŞATMAK İÇİN TAKSİM İRADESİNİ GÖSTERENLERİN YANINDAYDIK!


2016 1 Mayıs'ı Özellikle kurumsallaşan Faşist bir iktidarın adım adım örüldüğü bir süreçte ve bölgesel açıdan savaş tamtamlarının çaldığı, Kürdistan'da katliam ve direnişlerin yükselerek devam ettiği, bu anlamıyla özellikle TC egemenlerinin herşeyi zapturapt altına almaya çalışırken diğer taraftan islamcı gericilikle beslenen neoliberal yasaların ve uyum projelerinin adım adım örülmeye toplumsal dizaynın da bu yaklaşımla inşa edilmeye çalışıldığı bir dönemde karşılandı. Her tarafta intihar bombacılarının cirit attığı sermaye iktidarının kasıtlı yönlendirmesiyle toplumsal muhalefetin öncü unsurlarının kırımdan geçirildiği, Dokunulmazlık tartışmaları ile Kürt ulusal sorununda bambaşka eşiklere sıçranıldığı kısacası "olağanüstü" bir dönemin gerçekliği idi karşımıza çıkan.

Ancak 2016 1 Mayıs'ını diğerlerinden ayırdeden de somut bir gerçeklik meydana geldi sayılı saatler kala. Yıllarca Taksim iradesi üzerinden 1 Mayıs'ın yaşadığımız topraklardaki tarihsel ruhuna uygun davranma ve 1 Mayısı yaşatma iddiasında bulunanlar özellikle anlaşılabilir olabilecek "güvenlik" kaygılarını başa tutarak Devletin önlerine koyduğu alternatife "boyun eğme"k zorunda kaldılar.

Oysa "güvenlik" kaygılarının boş bir içerik taşıdığı, çünkü egemen sömürücü sistemin iradesinin keyfiyetinden başka bir temeli olmadığı dün 10 Ekim ankara, Suruç ve Diyarbakır katliamlarıyla apaçık ortadayken bugün de Bakırköy çukuruna hapsolunan icazetli mitingle teşhir olunmuş oldu.

Evet "olağanüstü" dönemlerden geçiyoruz. Bunu sadece biz değil solun tamamı ifade ediyor. Ancak aynı sol yaşanan bu olağanüstü koşullara uygun bir örgütlenme, pratik ve politik adımları atıyor mu? Buna apaçık reformist bir hattın yolcusu olan solun sayısal olarak "büyük" parçaları açısından olumlu yanıt verebilmek pek de mümkün değil. Ve elbette bu durumun esas sebebini de pratiklerini oluşturan legal siyaset ve anlayışla yoğrulmuş icazetli çizgilerinden aldıkları da apaçık bir gerçeklik olarak karşımızda durmakta. 

Oysa "Diktatör"ün boyun eğdirmeye çalıştığı olgunun kendisi sermaye iktidarının kendi belirlediği alanlara hapsedilmiş, kendileri izin verdikçe yapılabilecek, kendi izinleri ölçüsünde kutlanabilecek "protesto"lar iken onun icazet verdiği alanlarda mı Diktatöre "Boyun Eğme"yecekler. Ya da haziranın meşruiyetini taşıdıklarını iddia edenler haziranın fırtınasının taşıyıcısı olmaları gerekirken zıp zıp zıplamacılık oynayan liberal muhalifçiliğe mi savrulmalılardı?

Sorulacak soru elbet çok ama hali pür mealimiz de ortada.

Bu anlamda 2016 1 Mayıs'ının yaşadığımız dönemin ruhu ve tarihsel değerlerimize uygun olarak özellikle Taksim'e çıkılarak kutlanması Burjuvaziyle uzlaşma değil mücadele günümüz olan böyle bir günde de bunun bu ruhla inşa edilmesi daha büyük bir anlam taşımaktaydı.

Bu perspektifle biz de sayısal yetersizliğimize ve olanaksızlıklara rağmen 1 Mayıs'ı ruhuna uygun olarak kutlamak isteyenlerin yanında İnşaat-iş, Daf, Alınteri, Komünisten Kurdistan, Komünist Hareket, Kaldıraç, Devrimci Parti, İşçi Dayanışma Koordinasyonu, Umut-Sen, Proleter Devrimci Duruş ve Devrimci Çözüm ile birlikte Zincirlikuyu yönünden Taksim'e yürümeye çalıştık. Mecidiyeköy köprünün hemen altında Polisin yoğun gaz bombalı saldırısına kitle karşı koydu ve ara sokaklarda uzun süre direniş devam etti.
Şişli'nin diğer sokaklarında ve Taksim'i saran diğer bütün sokaklarda ise başta Halk Cephesi olmak üzere Halkın Birliği, Devrimci Yol'da Özgürlük, Sodap, Mücadele Birliği, Öğrenci Kolektifleri, Hkp, Nakliyat-İş, Birleşik Kamu İş ve Bdsp'nin yoğun direnişleri ve ardı ardına fethedilen Taksim Meydanı gerçekliği karşımıza çıktı.

Taksim'e çıkılabileceğini ödenen bedellere rağmen gösterenlere ve meşruiyetlerini Burjuvazinin İcazetinden değil Tarihsel haklılıklarından alanlara selam olsun!


Zincirli değil Özgür 1 Mayıs!
Kahrolsun Liberal Kaynaşma / Yaşasın Devrimci Dayanışma
Komünist Bir Dünya Kuracağız!


Manşet